Fota och filma olycksplatser kan ge fängelse – ny lag har trätt i kraft

Ambulansförbundet har länge drivit frågan om fotoförbud vid olycksplats och vi välkomnar nu att det från och med 1/1-2018 införs ett nytt brott som är ett steg i rätt riktning, vi hoppas att detta ska bidra till att man låter kameran vara kvar i fickan. Den nya lagen benämns olaga integritetsintrång. Det innebär att om man sprider uppgifter om någons hälsotillstånd eller sprider bilder på någon i en mycket utsatt situation, till exempel från en olycksplats kan man bli åtalad och dömd. Straffet för den som bryter mot lagen om olaga integritetsintrång kan vara allt från böter och upp till fyra års fängelse i de grövsta fallen.

Här kan ni läsa mer om själva lagen: https://lagen.nu/1962:700#K4P6cS1

Kommentera